fotosinteza ili foto-sinteza


Piše se fotosinteza.

Prefiksoid foto- piše se sastavljeno kad znači svetlosni: fotoćelija, fotoelektricitet, fotoelektron, fotokatoda, fotomagnetizam, fotometar, fotomultiplikator itd.