faktorijel ili faktorijal

 

Piše se faktorijel.

Ta imenica, kojom se u matematici označava proizvod svih uzastopnih prirodnih brojeva od 1 do n (npr. faktorijel 4 iznosi: 4! = 4 · 3 · 2 · 1 = 24), potiče od francuskog factoriel.