faktorijel ili faktorijal

 

Piše se faktorijel.

Ta imenica preuzeta je iz francuskog jezika, u kojem ona glasi factoriel.