flamingo ili flamingos


Piše se flamingo.

Ta imenica preuzeta je iz španskog jezika, u kojem ona glasi flamingo.
Množina je flaminzi ili (češće) flamingosi.