len ili lenj

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji pridev lenj.

Od len, komparativ glasi leniji, a superlativ najleniji.

Od lenj, komparativ glasi lenji, a superlativ najlenji.

Imenica je lenost i (običnije) lenjost.