len ili lenj


Pravilno je oboje, s tim što je običniji oblik lenj.

Od len komparativ je leniji, superlativ najleniji.
Od lenj komparativ je lenji, superlativ najlenji.
Imenica je lenost i (običnije) lenjost.