lenji ili lenjiji

 

Piše se lenji.

Komparativ prideva lenj je lenji, a superlativ najlenji.