litar ili litra


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati imenicu litar.

Oblik litra upotrebljava se u razgovornom jeziku.