litar ili litra

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu litar.

Oblik litra upotrebljava se u razgovornom jeziku.