lutki ili lutci


Piše se lutki.

U dativu i lokativu jednine od imenice lutka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi tk.
Genitiv množine glasi lutaka.