lutki ili lutci

 

Piše se lutki.

U dativu i lokativu jednine od imenice lutka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi tk.

Genitiv množine glasi lutaka.