limun-žuta ili limun žuta


Piše se limun-žuta.

Netipične sprege kod kojih prvi deo određuje drugi u smislu koji podseća na… ili koji služi za… pišu se sa crticom: doboš-torta, jež-frizura, leptir-mašna, nebo-plava, višnja-boja i sl.