levak ili levoruk


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Imenica levak znači „osoba koja se spretnije služi levom rukom nego desnom” i „konj ili druga životinja koja se upreže s leve strane zaprege”.
Pridev levoruk znači „koji se bolje, spretnije služi levom rukom, koji je levak”.