logaritam ili logoritam

 

Piše se logaritam.

Ta imenica, kojom se u matematici označava stepen, eksponent kojim treba stepenovati određenu osnovu da bi se dobio dati broj, potiče od latinskog logarithmus.