logaritam ili logoritam

 

Piše se logaritam.

Ta imenica preuzeta je iz latinskog jezika, u kojem ona glasi logarithmus.