litar-dva ili litar dva


Piše se litar-dva.

Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnost pišu se sa crticom: sat-dva, nedelju-dve, kilogram-dva, kilometar-dva, korak-dva itd.