čak ili štaviše ili čak štaviše


Pravilno je čak i štaviše.

Čak je rečca za isticanje, isto kao i štaviše. Obe rečce imaju isto značenje – pored svega. Izraz čak štaviše je pleonazam jer obe reči znače isto, pa je jedna od njih suvišna. Pravilno je reći samo čak ili samo štaviše, ali ne i obe reči istovremeno: čak/štaviše, mislim da ona nije u pravu.