čitam novine ili čitam novinu


Piše se čitam novine.

Imenica novine je ženskog roda i ima samo oblik množine (plurale tantum): današnje novine, iz novina, kupi jedne novine i sl. Nije dopušteno upotrebljavati je u jednini (npr. redovno čita ovu novinu).