čistiji ili čišći

 

Piše se čistiji.

Komparativ prideva čist je čistiji, a superlativ najčistiji.