čistiji ili čišći


Piše se čistiji.

Od prideva čist komparativ je čistiji. Gradi se tako što se na osnovu prideva dodaje nastavak -iji.