češći ili čestiji


Piše se češći.

Od prideva čest komparativ je češći. Gradi se tako što se na osnovu prideva dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika (potom i jednačenje po mestu tvorbe).