Čivava ili čivava


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Velikim početnim slovom, Čivava, piše se kao naziv savezne države u Meksiku.
Malim početnim slovom, čivava, piše se kao naziv rase psa.