četvorostruko ili četvoroduplo


Piše se četvorostruko.

U značenju u četvorostrukoj meri, četiri puta više pravilan je isključivo prilog četvorostruko. Izraz četvoroduplo u tom značenju nije pravilan, jer duplo znači dvostruko, dva puta više, pa kad se logički sagleda, taj izraz, u stvari, znači osmostruko.