čitaća proba ili čitajuća proba

 

Piše se čitaća proba.

Glagolski prilog sadašnji od glagola čitati glasi čitajući, ali u pozorišnoj terminologiji proba nije čitajuća, nego čitaća.