čitaća proba ili čitajuća proba


Piše se čitaća proba.

Glagolski prilog sadašnji od glagola čitati glasi čitajući. Međutim, u pozorišnoj terminologiji proba nije čitajuća, nego čitaća.