čelistkinja ili čeliskinja


Piše se čelistkinja.

Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kinja dolazi do odstupanja od gubljenja suglasnika, tj. ne vrši se uprošćavanje suglasničkih grupa radi lakšeg izgovora tih reči: finalistkinja, horistkinja, karatistkinja, pijanistkinja, solistkinja, šahistkinja, turistkinja, violinistkinja itd.