četiri-pet ili četiri pet


Piše se četiri-pet.

Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju približnost pišu se sa crticom: dva-tri, petoro-šestoro, trojica-četvorica, dve-tri stotine, dan-dva, nedelju-dve, mesec-dva, korak-dva, litar-dva, metar-dva itd.