čestici ili čestitki


Pravilno je oboje, s tim što je običniji oblik čestitki.

Dativ i lokativ od imenice čestitka glase čestici ili čestitki. Oba oblika su pravilna, s tim što je običniji drugi, u kojem nije izvršena glasovna promena.