čestici ili čestitki

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz čestitki.

Dativ i lokativ od imenice čestitka glase čestici ili čestitki. Oba oblika su pravilna, s tim što je običniji drugi, u kojem nije izvršena glasovna promena.