čekati kao ozebao sunce ili čekati kao ozeblo sunce


Piše se čekati kao ozebao sunce.

U izrazu „čekati (nekoga, nešto) kao ozebao sunce”, koji znači „čekati (nekoga, nešto) s velikom čežnjom, s nestrpljenjem, kao spas” (kao što onaj koji je ozebao, smrznut iščekuje sunce), radni glagolski pridev ozebao treba da stoji u muškom rodu, a ne u srednjem. Ovde je ozebao subjekat, tj. čovek (onaj što čeka), a ne objekat, tj. sunce.