čitô ili čit’o


Piše se čitô.

Oblici iz familijarnog govora čito, gledo, ko, otišo, poslo, reko, stigo i sl. (= čitao, gledao, kao, otišao, poslao, rekao, stigao) pišu se bez apostrofa, a sa znakom dužine (cirkumfleksom): čitô, gledô, kô, otišô itd.