jamčiti ili jemčiti


Pravilno je oboje, s tim što je običniji oblik jemčiti.

Isto tako, jamac, jamstvo i (običnije) jemac, jemstvo.
Međutim, pravilan je samo prilog jamačno (= sigurno, svakako; po svoj prilici).