jedanput ili jedamput

 

Piše se jedanput.

Kada se suglasnik n nalazi na kraju prvog dela složenice, a drugi deo počinje suglasnikom p (ili suglasnikom b), dolazi do odstupanja od jednačenja suglasnika po mestu tvorbe.