jarci ili jarčevi


Pravilno je oboje.

Imenice jarac ima i kraću množinu (nom. jarci, gen. jaraca, dat.-instr.-lok. jarcima, ak. jarce, vok. jarci) i dužu množinu (nom. jarčevi, gen. jarčeva, dat.-instr.-lok. jarčevima, ak. jarčeve, vok. jarčevi).