jun ili juni


Pravilno je oboje.

Oblik bez i je pravilniji s obzirom na promenu (juna, junu itd.), ali se danas dopušta i duži oblik.
Isto važi i za jul, juli.