jun ili juni

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oblik bez i je pravilniji s obzirom na promenu (juna, junu itd.), ali se danas dopušta i duži oblik.

Isto važi i za jul, juli.