južnoamerički ili južno-američki


Piše se južnoamerički.

Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih imena nastavcima -ski, -ški, -čki pišu se sastavljeno: belopalanački, fruškogorski, latinoamerički, severnokorejski, zapadnoevropski itd.