Jelena Lukić ili Lukić Jelena


Pravilno je oboje.

U srpskom jeziku (kao i u većini drugih, sa izuzetkom npr. u mađarskom i izvorno u kineskom) ustaljeni je redosled: ime pa prezime. Od tog pravila odstupa se samo u azbučnim spiskovima, telefonskim imenicima, školskim dnevnicima, bibliografijama i sl.