gdegod ili gde god


Piše se i jedno i drugo.

Rečca god piše se spojeno sa prilogom gde kad nije naglašena i kad pojačava neodređeno značenje, i tada znači negde: spusti ovo gdegod.
Odvojeno se piše kad ima sopstveni akcenat kod isticanja, i tada znači bilo gde: možeš da spustiš gde god hoćeš.