gdegod ili gde god


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Rečca god piše se sastavljeno sa prilogom gde kad nije naglašena i kad pojačava neodređeno značenje, i tada znači negde: spusti ovo gdegod.
Odvojeno se piše kad ima sopstveni akcenat kod isticanja, i tada znači bilo gde: možeš da spustiš gde god hoćeš.