gušći ili gustiji


Piše se gušći.

Od prideva gust komparativ je gušći. Gradi se tako što se na osnovu prideva dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika (potom i jednačenje po mestu tvorbe).