go ili gol


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Go (gola, golo) jeste pridev koji znači nag, neobučen, neodeven.
Gol (množina golovi) sportski je termin preuzet iz engleskog jezika (goal).