grljenje ili grlenje


Piše se grljenje.

Ta glagolska imenica izvedena je od glagola grliti. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasnikom i u osnovi prezenta obavezno je jotovanje.