gregorijanski kalendar ili Gregorijanski kalendar

 

Piše se gregorijanski kalendar.

Reč gregorijanski je pridev, isto kao i reči džepni, julijanski, stoni, zidni, koje se upotrebljavaju uz zajedničku imenicu kalendar u službi atributa. Shodno tome piše se malim početnim slovom.