grešci ili greški


Piše se grešci.

Dativ i lokativ jednine od imenice greška glase grešci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi grešaka (ne greški).