gledalac ili gledaoc

 

Piše se gledalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (a ne -oc) na glagolsku osnovu. Gledalac je imenica nastala od glagola gledati.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

U jednini:

– nom. – gledalac,

– gen. – gledaoca,

– dat. – gledaocu,

– aku. – gledaoca,

– vok. – gledaoče,

– ins. – gledaocem,

– lok. – gledaocu.

U množini:

– nom. – gledaoci,

– gen. – gledalaca,

– dat. – gledaocima,

– aku. – gledaoce,

– vok. – gledaoci,

– ins. – gledaocima,

– lok. – gledaocima.