gledalac ili gledaoc

 

Piše se gledalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (mislilac, obožavalac, podnosilac itd.). Gledalac je imenica nastala od glagola gledati.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – gledalac; gledaoci

• gen. – gledaoca; gledalaca

• dat. – gledaocu; gledaocima

• aku. – gledaoca; gledaoce

• vok. – gledaoče; gledaoci

• ins. – gledaocem; gledaocima

• lok. – gledaocu; gledaocima