gledalac ili gledaoc


Piše se gledalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (mislilac, obožavalac, podnosilac itd.). Gledalac je imenica nastala od glagola gledati.
Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – gledalac; gledaoci
• gen. – gledaoca; gledalaca
• dat.-lok. – gledaocu; gledaocima
• ak. – gledaoca; gledaoce
• vok. – gledaoče; gledaoci
• instr. – gledaocem; gledaocima