gluplji ili glupiji


Piše se gluplji.

Od prideva glup komparativ je gluplji. Gradi se tako što se na osnovu prideva dodaje nastavak -ji, pri čemu dolazi do jotovanja (p ostaje neizmenjeno, ali mu se pridružuje glas lj).