grublji ili grubiji

 

Piše se grublji.

Komparativ prideva grub je grublji, a superlativ najgrublji.