Monosemija

 

Monosemija je jednoznačnost jedne reči, odnosno monosemične reči su reči koje imaju samo jedno značenje. Kod takvih reči ne postoji dvosmislenost, tj. ne postoji nikakva sumnja u pogledu tumačenja njihovog značenja. Naziv potiče od grčkih reči mónos (sam, jedini) i sêma (znak).

Primeri:

• februar

• jutarnji

• kupovati

• osam

• pšenica

• televizor

• utorak

• veslati

• zimski

• žirafa

Pojava suprotna monosemiji naziva se polisemija, a takve reči nazivaju se polisemične (višeznačne) reči.