Monosemija


Monosemija je jednoznačnost jedne reči, odnosno monosemične reči su reči koje imaju samo jedno značenje. Kod takvih reči ne postoji dvosmislenost, tj. ne postoji nikakva sumnja u pogledu tumačenja njihovog značenja. Naziv potiče od grčkih reči mónos (sam, jedini) i sêma (znak).

Primeri
• februar
• jutarnji
• kupovati
• osam
• pšenica
• televizor
• utorak
• veslati
• zimski
• žirafa

Pojava suprotna monosemiji naziva se polisemija, a takve reči nazivaju se polisemične (višeznačne) reči.