Vrste reči


Reč je utvrđeni skup glasova ili samo jedan glas koji ima svoje značenje i sintaktičku funkciju u rečenici. Rečima se najčešće saopštavaju misli, osećanja, ideje, obaveštenja i sl. Morfologija je deo nauke o jeziku koji se bavi rečima – njihovim vrstama, oblicima i njihovom tvorbom. Ona proučava promene u okviru vrsta reči i pod njom se podrazumeva sistem oblika jednog jezika.

Vrste reči su klase reči određene zajedničkim morfosintaktičkim karakteristikama. U srpskom jeziku postoji deset vrsta reči, neke od njih menjaju svoj oblik, a neke ne. Vrste reči koje menjaju svoj oblik nazivaju se promenljive vrste reči. Vrste reči koje uvek ostaju u istom obliku nazivaju se nepromenljive vrste reči.

Promenljive vrste reči

Promenljive vrste reči menjaju svoj oblik, zbog funkcije (službe) koju imaju u rečenici, po rodu, broju, padežima, stepenima poređenja i vremenima. To su:
1. imenice,
2. zamenice,
3. pridevi,
4. brojevi (od jedan do četiri),
5. glagoli.

Imenice, zamenice, pridevi i brojevi spadaju u imenske reči, tj. u reči koje imaju deklinaciju. Imenske reči razlikuju tri gramatičke kategorije:
1. rod (muški, ženski, srednji),
2. broj (jednina, množina),
3. padež.

Pridevi pored tih kategorija imaju i kategoriju određenog/neodređenog vida i kategoriju komparacije.

Brojevi od jedan do četiri su promenljivi, dok su brojevi od pet pa naviše nepromenljivi, osim kad je reč o stotini (pored nepromenljivog sto), hiljadi, milionu, milijardi, bilionu itd., koji se mogu smatrati i imenicama.

Glagoli su reči koje imaju konjugaciju. Kategorije glagola su:
1. lice (prvo – koje govori, drugo – kome se govori, treće – neprisutno lice),
2. vreme (sadašnje, prošlo, buduće),
3. način (imperativ, potencijal),
4. glagolski vid (svršeni, nesvršeni),
5. glagolski rod (prelazni, neprelazni, povratni),
6. gramatički rod (muški, ženski, srednji),
7. gramatički broj (jednina, množina).

Nepromenljive vrste reči

Nepromenljive vrste reči ne menjaju svoj oblik bez obzira na to na kojem mestu u rečenici se nalaze ili koju funkciju (službu) vrše. Izuzetak su pojedini prilozi, koji imaju stepene poređenja, po ugledu na prideve. Nepromenljive vrste reči su:
1. prilozi,
2. predlozi,
3. veznici,
4. rečce,
5. uzvici.