Paronimi


To su reči sličnog glasovnog sklopa, ali međusobno različite po postanku i značenju. Sadrže istu osnovnu reč, a različite ili slične afikse (prefikse, infikse, sufikse) koji daju druga, nova značenja. Zbog sličnosti oblika lako ih je zameniti, pa se paronimi često pogrešno upotrebljavaju kao sinonimi, što može dovesti do zabune. Naziv potiče od grčke reči paronymon, odnosno od reči pará (kod, pokraj, prema) i ónyma (ime).

Tačnost i jasnost misli zavise od pravilne upotrebe određene reči. Pogrešna upotreba paronima kvari značenje misli, odnosno dovodi do nejasnosti i nesporazuma.

Primeri
1. crveneti – postajati crven (npr. u licu);
1. crveniti – činiti (nešto) crvenim, bojiti crvenom bojom;
2. ljubimac – onaj koji je nekome posebno drag, miljenik;
2. ljubitelj – onaj koji nešto posebno voli i ceni, poklonik;
3. novinarski – koji se odnosi na novinare (npr. novinarsko udruženje);
3. novinski – koji se odnosi na novine (npr. novinski članak);
4. predvideti – unapred videti, predskazati, očekivati;
4. prevideti – ne uzeti u obzir, zanemariti;
5. susedan – koji je u susedstvu, koji je u blizini, pored;
5. susedski – koji se odnosi na susede, koji je svojstven susedima;
6. zavidan – kome tuđi uspeh i sreća izazivaju zavist, zlobu, pun zavisti;
6. zavisan – koji zavisi od nekoga, nesamostalan;
7. zubast – koji ima oblik zuba, sličan zubima;
7. zubat – koji ima krupne, jake zube.