Tuđice

 

Tuđice su reči stranog porekla koje se upotrebljavaju u srpskom jeziku. Kao i u mnogim drugim svetskim jezicima, u srpskom jeziku je veoma česta pojava pozajmljivanja reči iz drugih jezika. Reči su se najčešće pozajmljivale iz jezika susednih zemalja ili zemalja sa kojima je Srbija imala određene kulturno-istorijske odnose. Takve reči su najčešće došle iz turskog, nemačkog, mađarskog, francuskog, grčkog, engleskog, ruskog jezika. Pozajmljene reči su se s vremenom odomaćile u srpskom jeziku pa se gotovo i ne vidi razlika između domaćih i stranih reči, niti se u brojnim slučajevima može raspoznati da je u pitanju pozajmljena reč.

Pojedine reči koje se svakodnevno upotrebljavaju u srpskom jeziku vekovima su prenošene iz drugih jezika. Za neke od njih ne postoje odgovarajuće zamene (npr. atom, karikatura, telefon), dok za neke postoje odgovarajuće zamene u srpskom jeziku (npr. avlija = dvorište, šnajder = krojač, šraf = zavrtanj).

Primeri stranih reči u srpskom jeziku:

– afinitet (latinski) – sklonost

– agens (latinski) – uzrok

– agrar (latinski) – poljoprivreda

– ajvar (turski) – vrsta salate od pečenih paprika i plavog patlidžana; usoljena ikra

– akar (turski) – kuća i okućnica

– akacija (grčki) – bagrem

– akomodacija (latinski) – prilagođavanje

– akrep (turski) – škorpija

– alal (turski) – blagoslov, oproštaj

– alav (turski) – proždrljiv, halapljiv

– alka (turski) – karika; metalni obruč

– alkohol (arapski) – žestoko piće; opojno piće

– ambidekster (latinski) – osoba koja se podjednako dobro služi i desnom i levom rukom

– amortizovati (latinski) – vraćati dug postepeno

– andrak (persijski) – vrag, đavo

– anterija (turski) – duga ženska haljina

– antipatičan (grčki) – odbojan, neprivlačan

– apatičan (grčki) – ravnodušan

– arpadžik (turski) – sitan luk za sađenje

– aščija (turski) – kuvar, gostioničar

– ašik (turski) – ljubav

– at (turski) – konj

– aukcija (latinski) – prodaja robe javnim nadmetanjem, licitacija

– aura (grčki) – prijatan vazduh

– avans (francuski) – predujam

– avaz (turski) – novost, vest

– avet (turski) – sablast, utvara

– avis (latinski) – ptica

– babo (turski) – otac

– bagatela (italijanski) – beznačajna stvar, sitnica; sasvim niska cena, jeftinoća

– bakšiš (turski) – poklon; napojnica

– balčak (turski) – drška sablje ili mača

– barjak (turski) – zastava

– baška (turski) – posebno, odvojeno

– bedevija (turski) – kobila dobre pasmine; veliki tovarni konj

– belaj (turski) – nevolja

– bilans (francuski) – završni račun

– bokal (italijanski) – poveći, obično obao sud sa drškom, za vodu, vino ili neko drugo piće

– boza (turski) – osvežavajući napitak kiselkastog ukusa od kukuruznog brašna, vode i šećera

– bukagije (turski) – gvozdeni okov za zatvorenike; lanci

– buljuk (turski) – mnoštvo; četa vojnika

– burek (turski) – vrsta pite sa sirom, mesom i slično

– busija (turski) – zaseda; zaklon

– caka (nemački) – dosetka, smicalica, fora; začkoljica

– centar (grčki) – središte, sredina

– cilindar (grčki) – valjak

– citadela (italijanski) – tvrđava

– čabar (persijski) – drvena posuda za tečnost i mlečne proizvode

– čair (turski) – pašnjak, livada, poljana

– čakija (turski) – džepni nožić

– čakšire (turski) – muške pantalone od domaće vune

– ćar (turski) – zarada, dobit; korist

– ćemane (turski) – violina

– ćerpič (turski) – nepečena cigla

– ćitap (turski) – turska verska knjiga

– ćurak (turski) – kratak zimski kaput postavljen krznom

– decidiran (nemački) – jasan, odlučan, određen, nedvosmislen

– deplasman (francuski) – premeštanje; potiskivanje; zapremina vode koju istisne brod

– deputat (latinski) – izabrani predstavnik

– dereglija (mađarski) – skela

– desert (francuski) – poslednji deo obroka, poslastica

– digresija (latinski) – udaljavanje od teme razgovora

– dijametar (grčki) – prečnik

– dilber (turski) – dragan, miljenik, lepotan; zavodnik

– direk (turski) – drveni stub

– dorat (turski) – konj crvenosmeđe dlake

– drenaža (francuski) – odvođenje suvišne vode

– dresura (nemački) – obučavanje, uvežbavanje životinja

– dućan (turski) – prodavnica, radnja

– duduk (turski) – nastavak za izlivanje vode na metalnoj kanti; vrsta frule; nestručnjak

– duplikat (latinski) – drugi primerak čega; kopija

– dušmanin (turski) – ljuti neprijatelj, protivnik

– duvar (turski) – zid

– džabe (turski) – besplatno

– džak (turski) – vreća

– džezva (turski) – mala metalna posuda sa drškom u kojoj se kuva crna kafa

– đakonija (turski) – odabrano jelo, poslastica

– đeram (turski) – naprava za vađenje vode iz bunara; bunar

– đerdan (turski) – ženska ogrlica

– đevđir (turski) – metalna posuda za ceđenje, cediljka

– đul (turski) – ruža

– đuture (turski) – sve zajedno, sve ukupno, bez pojedinačnog merenja ili brojanja

– đuvegija (turski) – momak za ženidbu

– efemeran (grčki) – kratkotrajan, privremen, prolazan

– emigrant (latinski) – iseljenik

– eminentan (latinski) – izvrstan, odličan, ugledan, istaknut

– entitet (latinski) – biće; suština

– epitel (grčki) – površinski sloj kože

– eremit (grčki) – usamljenik, pustinjak

– esnaf (turski) – udruženje zanatlija iste struke

– etat (francuski) – deo šume za seču

– etnos (grčki) – narod

– eventualno (latinski) – moguće, uslovno, možda

– evidentno (latinski) – očigledno, jasno

– farma (engleski) – poljoprivredno dobro, poljoprivredno imanje

– fascinacija (latinski) – opčinjavanje

– flagrantno (latinski) – jasno, uočljivo

– frikcija (latinski) – trenje

– frtalj (nemački) – četvrtina, četvrt

– fundament (latinski) – temelj, osnova

– furuna (turski) – peć

– futrola (nemački) – korice; kutija

– gabarit (francuski) – model; kalup

– gradina (turski) – bašta; vrt

– haber (turski) – glas, glasina, vest; poruka, izveštaj

– hajduk (turski) – odmetnik, pobunjenik

– hajvan (turski) – stoka; životinja

– harambaša (turski) – nasilnik; vođa hajduka

– ibrik (turski) – keramička ili bakarna posuda za vodu ili kafu

– ič (turski) – ništa, baš ništa

– imigracija (latinski) – useljavanje

– indiferentan (latinski) – ravnodušan

– inkarnacija (latinski) – otelotvorenje, utelovljenje

– insan (arapski) – čovek, ljudski stvor

– insert (latinski) – umetak

– integritet (latinski) – celovitost; nepovredivost

– intencija (latinski) – namera, naum, cilj, težnja, želja

– intenzitet (latinski) – jačina, snaga

– irelevantan (latinski) – nevažan, beznačajan, sporedan

– item (latinski) – takođe, isto tako

– iteracija (latinski) – ponavljanje

– jedared (turski) – jednom, nekad davno

– jendek (turski) – jarak, kanal, rov

– jok (turski) – ne, nije, nikako

– kabast (turski) – glomazan

– kaciga (latinski) – metalna kapa, šlem

– kadifa (turski) – kvalitetna tkanina; somot

– kalo (italijanski) – gubitak, manjak u težini neke robe usled stajanja, sušenja, prerade; rastur

– kantar (turski) – jednostavna vaga u obliku metalne šipke po kojoj se pomera teg

– kanton (francuski) – oblast; okrug

– kauzalan (latinski) – uzročan

– kavga (turski) – svađa, prepirka; tuča, bitka

– kijamet (turski) – nevreme, oluja

– kirija (turski) – zakup, najam

– kismet (turski) – sudbina

– komšija (turski) – sused

– konfuzija (latinski) – pometnja, zbrka; smetenost, zbunjenost

– konkavan (latinski) – izdubljen, udubljen, ugnut

– kontradiktoran (latinski) – protivrečan

– konveksan (latinski) – ispupčen, izbočen

– korpulentan (latinski) – krupan, jak; debeo

– krčag (latinski) – zemljana posuda za vodu ili vino

– kredenac (italijanski) – kuhinjski ormar

– kredo (latinski) – simbol vere

– kuluk (turski) – prinudni rad

– kumir (ruski) – idol; predmet obožavanja

– kuplung (nemački) – kvačilo, spojka

– kurcšlus (nemački) – kratak spoj u strujnom kolu, koji izaziva prekid struje

– kurir (francuski) – glasnik

– kvota (latinski) – srazmeran deo

– lament (latinski) – jadikovanje

– lokum (turski) – ratluk

– magaza (turski) – prostorija za čuvanje robe

– majdan (turski) – rudnik; kamenolom

– manir (francuski) – način ponašanja

– marioneta (francuski) – mala lutka koja se pokreće pomoću konca

– marva (mađarski) – stoka

– Mediteran (latinski) – Sredozemlje

– melioracija (latinski) – poboljšanje zemljišta

– meze (turski) – zakuska, jelo koje se uzima mimo redovnih obroka

– musaka (turski) – jelo od krompira i mesa

– mušema (turski) – plastificirano platno

– muštuluk (turski) – radosna vest; nagrada onome ko je doneo lepu, radosnu vest

– nonšalantno (francuski) – nemarno, ležerno

– notoran (latinski) – očigledan

– nukleus (latinski) – jezgro

– opsesija (latinski) – obuzetost nečim

– oralan (latinski) – usni

– orbita (latinski) – putanja kojom se kreću nebeska tela

– oronim (grčki) – naziv brda ili planine

– panađur (grčki) – vašar, sajam

– pantokrator (grčki) – svevladalac

– paraf (francuski) – skraćeni potpis

– parafraza (grčki) – opisivanje neke misli drugim rečima

– pardon (francuski) – izvinite

– patlidžan (turski) – paradajz

– pekmez (turski) – džem

– pendžer (turski) – prozor

– pidžama (persijski) – odeća za spavanje

– principijelnost (latinski) – doslednost

– plafon (francuski) – tavanica

– predispozicija (latinski) – prirodna sklonost

– procesija (latinski) – svečana verska povorka

– pumpa (nemački) – šmrk, crpka

– rabadžija (turski) – čovek koji prevozi robu zaprežnim kolima

– rabat (francuski) – popust na utvrđenu cenu

– radijus (grčki) – poluprečnik

– radikand (latinski) – veličina pod korenom

– raf (turski) – polica, stalak

– relativan (latinski) – uslovljen

– relikt (latinski) – ostatak drevne prošlosti

– rimejk (engleski) – nova verzija filma

– rival (nemački) – suparnik, protivnik

– samar (grčki) – drvena naprava za nošenje tereta koja se postavlja na leđa konja ili magarca

– sevap (turski) – dobro delo

– sinija (turski) – nizak okrugao sto, trpeza, sofra

– sokak (turski) – manja ulica

– spontano (latinski) – prirodno, neusiljeno, samo od sebe, neizveštačeno

– sporadično (latinski) – povremeno, ponegde, neredovno

– striktan (latinski) – strog, jasno određen, tačan, izričit

– šansona (francuski) – pesma

– šarlatan (francuski) – varalica, nadristručnjak, hvalisavac

– šićar (turski) – laka zarada, plen; dobit, korist

– šira (turski) – neprevrelo vino, slatki sok zrelog grožđa koji još nije počeo da fermentira

– škart (italijanski) – neupotrebljiva roba

– šlank (nemački) – vitak, tanak

– šminka (nemački) – kozmetičko sredstvo za ulepšavanje lica

– šmokljan (nemački) – glupan, nespretnjaković, smetenjak

– špajz (nemački) – ostava za hranu

– šrafciger (nemački) – odvijač, odvrtač

– tamaniti (turski) – potpuno uništavati, zatirati, istrebljivati

– taraba (turski) – ograda, plot

– taze (turski) – sveže

– teatar (grčki) – pozorište

– tefter (turski) – beležnica, spisak; računska, trgovačka knjiga

– tendencija (latinski) – osnovni smer kretanja procesa, teženje

– terakota (italijanski) – pečena čista glina

– tirada (francuski) – dug i dosadan govor

– tišler (nemački) – stolar

– traverza (francuski) – poprečna greda

– trik (engleski) – obmana, varka

– tuč (turski) – bronza

– vajda (turski) – korist, dobit

– vakat (turski) – vreme

– valija (turski) – carski namesnik

– varoš (mađarski) – manji grad

– verzal (latinski) – veliko početno slovo

– vezir (turski) – upravnik pokrajine u turskom carstvu

– vijadukt (latinski) – most iznad provalije, puta ili doline

– vilajet (turski) – pokrajina; provincija

– vinjeta (francuski) – ukrasna šara u knjizi

– voal (francuski) – tanka prozirna tkanina

– vodvilj (francuski) – šaljivi scenski komad

– zemička (češki) – okrugli hlepčić od belog brašna, pogačica

– žrvanj (turski) – mlin za mlevenje žitarica sastavljen od dva kamena

 

Povratak na vrh stranice