Tuđice


Tuđice su reči stranog porekla koje se upotrebljavaju u srpskom jeziku. Kao i u mnogim drugim svetskim jezicima, u srpskom jeziku je veoma česta pojava pozajmljivanja reči iz drugih jezika. Reči su se najčešće pozajmljivale iz jezika susednih zemalja ili zemalja sa kojima je Srbija imala određene kulturno-istorijske odnose. Takve reči su najčešće došle iz turskog, nemačkog, mađarskog, francuskog, grčkog, latinskog, engleskog jezika. Pozajmljene reči su se s vremenom odomaćile u srpskom jeziku pa se gotovo i ne vidi razlika između domaćih i stranih reči, niti se u brojnim slučajevima može raspoznati da je u pitanju pozajmljena reč.

Pojedine reči koje se svakodnevno upotrebljavaju u srpskom jeziku vekovima su prenošene iz drugih jezika. Za neke od njih ne postoje odgovarajuće zamene (npr. atom, karikatura, telefon), dok za neke postoje odgovarajuće zamene u srpskom jeziku (npr. avlija = dvorište, šnajder = krojač, šraf = zavrtanj).

Primeri stranih reči u srpskom jeziku:
1. turski: ajvar, akrep, alav, alka, arpadžik, aščija, avet, bakšiš, barjak, baška, bašta, bedevija, belaj, buljuk, busija, ćar, ćerpič, dilber, direk, dućan, duduk, dušmanin, duvar, džabe, džak, džezva, đakonija, đeram, đevđir, đuture, furuna, hajduk, harambaša, kabast, kantar, kavga, kijamet, kirija, komšija, magaza, meze, mušema, muštuluk, patlidžan, pekmez, sevap, sokak, šira, tamaniti, taraba, taze, tefter, tepsija, žrvanj;
2. grčki: antipatičan, apatičan, centar, cilindar, dijametar, efemeran, epitel, etnos, pantokrator, parafraza, radijus, samar, teatar;
3. latinski: afinitet, agens, agrar, akomodacija, ambidekster, aukcija, digresija, duplikat, eminentan, entitet, fascinacija, frikcija, fundament, indiferentan, inkarnacija, insert, integritet, intenzitet, irelevantan, konfuzija, kontradiktoran, korpulentan, kvota, opsesija, orbita, predispozicija, relativan, tendencija;
4. nemački: caka, decidiran, dresura, futrola, kurcšlus, pumpa, rival, šlank, šmnika, šmokljan, špajz, šrafciger, štikla;
5. francuski: amortizer, avans, bilans, desert, gabarit, kurir, manir, marioneta, paraf, pardon, plafon, rabat, šansona, šarlatan, traverza.