Tuđice

 

Tuđice su reči stranog porekla koje se upotrebljavaju u srpskom jeziku. Kao i u mnogim drugim svetskim jezicima, u srpskom jeziku je veoma česta pojava pozajmljivanja reči iz drugih jezika. Reči su se najčešće pozajmljivale iz jezika susednih zemalja ili zemalja sa kojima je Srbija imala određene kulturno-istorijske odnose. Takve reči su najčešće došle iz turskog, nemačkog, mađarskog, francuskog, grčkog, engleskog, ruskog jezika. Pozajmljene reči su se s vremenom odomaćile u srpskom jeziku pa se gotovo i ne vidi razlika između domaćih i stranih reči, niti se u brojnim slučajevima može raspoznati da je u pitanju pozajmljena reč.

Pojedine reči koje se svakodnevno upotrebljavaju u srpskom jeziku vekovima su prenošene iz drugih jezika. Za neke od njih ne postoje odgovarajuće zamene (npr. atom, karikatura, telefon), dok za neke postoje odgovarajuće zamene u srpskom jeziku (npr. avlija = dvorište, šnajder = krojač, šraf = zavrtanj).

Primeri stranih reči u srpskom jeziku:

• afinitet (latinski) – sklonost

• agens (latinski) – uzrok

• agrar (latinski) – poljoprivreda

• ajvar (turski) – vrsta salate od pečenih paprika i plavog patlidžana; usoljena ikra

• akar (turski) – kuća i okućnica

• akacija (grčki) – bagrem

• akomodacija (latinski) – prilagođavanje

• akrep (turski) – škorpija

• alal (turski) – blagoslov, oproštaj

• alav (turski) – proždrljiv, halapljiv

• alka (turski) – karika; metalni obruč

• alkohol (arapski) – žestoko piće; opojno piće

• ambidekster (latinski) – osoba koja se podjednako dobro služi desnom i levom rukom

• amortizer (francuski) – uređaj za ublažavanje potresa u motornom vozilu ili na letelici

• anker (nemački) – sidro, kotva

• antipatičan (grčki) – odbojan, neprivlačan

• apatičan (grčki) – ravnodušan, bezvoljan

• arpadžik (turski) – sitan crni luk za sađenje

• aščija (turski) – kuvar, gostioničar

• at (turski) – konj

• aukcija (latinski) – prodaja robe javnim nadmetanjem, licitacija

• avans (francuski) – predujam, akontacija

• avaz (turski) – novost, vest

• avet (turski) – sablast, utvara

• babo (turski) – otac

• bagatela (italijanski) – beznačajna stvar, sitnica; sasvim niska cena, jeftinoća

• bakšiš (turski) – napojnica; poklon

• balčak (turski) – drška sablje ili mača

• barjak (turski) – zastava

• baška (turski) – posebno, odvojeno

• bedevija (turski) – kobila dobre pasmine; veliki tovarni konj

• belaj (turski) – nevolja

• bilans (francuski) – završni račun

• bokal (italijanski) – oveći, obično obao stoni sud sa drškom, za vodu, vino ili neko drugo piće

• boza (turski) – osvežavajući napitak kiselkastog ukusa od kukuruznog brašna, vode i šećera

• bukagije (turski) – gvozdeni okov za zatvorenike; lanci

• buljuk (turski) – mnoštvo; četa vojnika

• busija (turski) – zaseda; zaklon

• caka (nemački) – dosetka, smicalica, fora; začkoljica

• centar (grčki) – središte, sredina

• cilindar (grčki) – valjak

• citadela (italijanski) – tvrđava

• čabar (persijski) – drvena posuda za tečnost i mlečne proizvode

• čair (turski) – pašnjak, livada, poljana

• čakija (turski) – džepni nožić

• čakšire (turski) – muške pantalone od domaće vune

• ćar (turski) – zarada, dobit; korist

• ćemane (turski) – violina

• ćerpič (turski) – nepečena cigla

• ćitap (turski) – turska verska knjiga

• ćurak (turski) – kratak zimski kaput postavljen krznom

• decidiran (nemački) – jasan, odlučan, određen, nedvosmislen

• deplasman (francuski) – premeštanje; potiskivanje; zapremina vode koju istisne brod

• deputat (latinski) – izabrani predstavnik

• dereglija (mađarski) – skela

• desert (francuski) – poslednji deo obroka, poslastica

• digresija (latinski) – udaljavanje od teme razgovora

• dijametar (grčki) – prečnik

• dilber (turski) – dragan, miljenik, lepotan; zavodnik

• direk (turski) – drveni stub

• dorat (turski) – konj crvenosmeđe dlake

• drenaža (francuski) – odvođenje suvišne vode

• dresura (nemački) – obučavanje, uvežbavanje životinja

• dućan (turski) – prodavnica, radnja

• duduk (turski) – nastavak za izlivanje vode na metalnoj kanti; vrsta frule; nestručnjak

• duplikat (latinski) – drugi primerak nečega; kopija

• dušmanin (turski) – ljuti neprijatelj, protivnik

• duvar (turski) – zid

• džabe (turski) – besplatno

• džak (turski) – vreća

• džezva (turski) – mala metalna posuda sa drškom u kojoj se kuva crna kafa

• đakonija (turski) – odabrano jelo, poslastica

• đeram (turski) – naprava za vađenje vode iz bunara; bunar

• đerdan (turski) – ženska ogrlica

• đevđir (turski) – metalna posuda za ceđenje, cediljka

• đul (turski) – ruža

• đuture (turski) – sve zajedno, sve ukupno, bez pojedinačnog merenja ili brojanja

• đuvegija (turski) – momak za ženidbu

• efemeran (grčki) – kratkotrajan, privremen, prolazan

• emigrant (latinski) – iseljenik

• eminentan (latinski) – izvrstan, odličan, ugledan, istaknut

• entitet (latinski) – biće; suština

• epitel (grčki) – površinski sloj kože

• eremit (grčki) – usamljenik, pustinjak

• esnaf (turski) – udruženje zanatlija iste struke

• etat (francuski) – deo šume za seču

• etnos (grčki) – narod

• eventualno (latinski) – moguće, uslovno, možda

• evidentno (latinski) – očigledno, jasno

• farma (engleski) – poljoprivredno dobro, poljoprivredno imanje

• fascinacija (latinski) – opčinjavanje

• flagrantno (latinski) – jasno, uočljivo

• frikcija (latinski) – trenje

• frtalj (nemački) – četvrtina, četvrt

• fundament (latinski) – temelj, osnova

• furuna (turski) – peć

• futrola (nemački) – korice; kutija

• gabarit (francuski) – model; kalup

• gradina (turski) – bašta; vrt

• haber (turski) – glas, glasina, vest; poruka, izveštaj

• hajduk (turski) – odmetnik, pobunjenik

• hajvan (turski) – stoka; životinja

• harambaša (turski) – nasilnik; vođa hajduka

• ibrik (turski) – keramička ili bakarna posuda za vodu ili kafu

• ič (turski) – ništa, baš ništa

• imigracija (latinski) – useljavanje

• indiferentan (latinski) – ravnodušan

• inkarnacija (latinski) – otelotvorenje, utelovljenje

• insan (arapski) – čovek, ljudski stvor

• insert (latinski) – umetak

• integritet (latinski) – celovitost; nepovredivost

• intencija (latinski) – namera, naum, cilj, težnja, želja

• intenzitet (latinski) – jačina, snaga

• irelevantan (latinski) – nevažan, beznačajan, sporedan

• item (latinski) – takođe, isto tako

• iteracija (latinski) – ponavljanje

• jendek (turski) – jarak, kanal, rov

• jok (turski) – ne, nije, nikako

• kabast (turski) – glomazan

• kaciga (latinski) – metalna kapa, šlem

• kadifa (turski) – kvalitetna tkanina; somot

• kalo (italijanski) – gubitak, manjak u težini neke robe usled stajanja, sušenja, prerade; rastur

• kantar (turski) – jednostavna vaga u obliku metalne šipke po kojoj se pomera teg

• kanton (francuski) – oblast; okrug

• kauzalan (latinski) – uzročan

• kavga (turski) – svađa, prepirka; tuča, bitka

• kijamet (turski) – nevreme, oluja

• kirija (turski) – zakup, najam

• kismet (turski) – sudbina

• komšija (turski) – sused

• konfuzija (latinski) – pometnja, zbrka; smetenost, zbunjenost

• konkavan (latinski) – izdubljen, udubljen, ugnut

• kontradiktoran (latinski) – protivrečan

• konveksan (latinski) – ispupčen, izbočen

• korpulentan (latinski) – krupan, jak; debeo

• krčag (latinski) – zemljana posuda za vodu ili vino

• kredenac (italijanski) – kuhinjski ormar

• kredo (latinski) – simbol vere

• kuluk (turski) – prinudni rad

• kumir (ruski) – idol; predmet obožavanja

• kuplung (nemački) – kvačilo, spojka

• kurcšlus (nemački) – kratak spoj u strujnom kolu, koji izaziva prekid struje

• kurir (francuski) – glasnik

• kvota (latinski) – srazmeran deo

• lament (latinski) – jadikovanje

• lokum (turski) – ratluk

• magaza (turski) – prostorija za čuvanje robe

• majdan (turski) – rudnik; kamenolom

• manir (francuski) – način ponašanja

• marioneta (francuski) – mala lutka koja se pokreće pomoću konca

• marva (mađarski) – stoka

• Mediteran (latinski) – Sredozemlje

• melioracija (latinski) – poboljšanje zemljišta

• meze (turski) – zakuska, jelo koje se uzima mimo redovnih obroka

• musaka (turski) – jelo od krompira i mesa

• mušema (turski) – plastificirano platno

• muštuluk (turski) – radosna vest; nagrada onome ko je doneo lepu, radosnu vest

• nonšalantno (francuski) – nemarno, ležerno

• notoran (latinski) – očigledan

• nukleus (latinski) – jezgro

• opsesija (latinski) – obuzetost nečim

• oralan (latinski) – usni

• orbita (latinski) – putanja kojom se kreću nebeska tela

• oronim (grčki) – naziv brda ili planine

• panađur (grčki) – vašar, sajam

• pantokrator (grčki) – svevladalac

• paraf (francuski) – skraćeni potpis

• parafraza (grčki) – opisivanje neke misli drugim rečima

• pardon (francuski) – izvinite

• patlidžan (turski) – paradajz

• pekmez (turski) – džem

• pendžer (turski) – prozor

• pidžama (persijski) – odeća za spavanje

• principijelnost (latinski) – doslednost

• plafon (francuski) – tavanica

• predispozicija (latinski) – prirodna sklonost

• procesija (latinski) – svečana verska povorka

• pumpa (nemački) – šmrk, crpka

• rabadžija (turski) – čovek koji prevozi robu zaprežnim kolima

• rabat (francuski) – popust na utvrđenu cenu

• radijus (grčki) – poluprečnik

• radikand (latinski) – veličina pod korenom

• raf (turski) – polica, stalak

• relativan (latinski) – uslovljen

• relikt (latinski) – ostatak drevne prošlosti

• rimejk (engleski) – nova verzija filma

• rival (nemački) – suparnik, protivnik

• samar (grčki) – drvena naprava za nošenje tereta koja se postavlja na leđa konja ili magarca

• sevap (turski) – dobro delo

• sinija (turski) – nizak okrugao sto, trpeza, sofra

• sokak (turski) – manja ulica

• spontano (latinski) – prirodno, neusiljeno, samo od sebe, neizveštačeno

• sporadično (latinski) – povremeno, ponegde, neredovno

• striktan (latinski) – strog, jasno određen, tačan, izričit

• šansona (francuski) – pesma

• šarlatan (francuski) – varalica, nadristručnjak, hvalisavac

• šićar (turski) – laka zarada, plen; dobit, korist

• šira (turski) – neprevrelo vino, slatki sok zrelog grožđa koji još nije počeo da fermentira

• škart (italijanski) – neupotrebljiva roba

• šlank (nemački) – vitak, tanak

• šminka (nemački) – kozmetičko sredstvo za ulepšavanje lica

• šmokljan (nemački) – glupan, nespretnjaković, smetenjak

• špajz (nemački) – ostava za hranu

• šrafciger (nemački) – odvijač, odvrtač

• tamaniti (turski) – potpuno uništavati, zatirati, istrebljivati

• taraba (turski) – ograda, plot

• taze (turski) – sveže

• teatar (grčki) – pozorište

• tefter (turski) – beležnica, spisak; računska, trgovačka knjiga

• tendencija (latinski) – težnja, nastojanje

• tepsija (turski) – plitka, ovalna posuda za pečenje

• terakota (italijanski) – pečena čista glina

• tirada (francuski) – dug i dosadan govor

• tišler (nemački) – stolar

• traverza (francuski) – poprečna greda

• trik (engleski) – obmana, varka

• tuč (turski) – bronza

• vajda (turski) – korist, dobit

• vakat (turski) – vreme

• valija (turski) – carski namesnik

• varoš (mađarski) – manji grad

• verzal (latinski) – veliko početno slovo

• vezir (turski) – upravnik pokrajine u turskom carstvu

• vijadukt (latinski) – most iznad provalije, puta ili doline

• vilajet (turski) – pokrajina; provincija

• vinjeta (francuski) – ukrasna šara u knjizi

• voal (francuski) – tanka prozirna tkanina

• vodvilj (francuski) – šaljivi scenski komad

• zemička (češki) – okrugli hlepčić od belog brašna, pogačica

• žrvanj (turski) – mlin za mlevenje žitarica sastavljen od dva kamena

 

Povratak na vrh stranice