Tuđice

 

Tuđice su reči stranog porekla koje se upotrebljavaju u srpskom jeziku. Kao i u mnogim drugim svetskim jezicima, u srpskom jeziku je veoma česta pojava pozajmljivanja reči iz drugih jezika. Reči su se najčešće pozajmljivale iz jezika susednih zemalja ili zemalja sa kojima je Srbija imala određene kulturno-istorijske odnose. Takve reči su najčešće došle iz turskog, nemačkog, mađarskog, francuskog, grčkog, engleskog, ruskog jezika. Pozajmljene reči su se s vremenom odomaćile u srpskom jeziku pa se gotovo i ne vidi razlika između domaćih i stranih reči, niti se u brojnim slučajevima može raspoznati da je u pitanju pozajmljena reč.

Pojedine reči koje se svakodnevno upotrebljavaju u srpskom jeziku vekovima su prenošene iz drugih jezika. Za neke od njih ne postoje odgovarajuće zamene (npr. atom, karikatura, telefon), dok za neke postoje odgovarajuće zamene u srpskom jeziku (npr. avlija = dvorište, šnajder = krojač, šraf = zavrtanj).

Primeri stranih reči u srpskom jeziku:
• afinitet (latinski) – sklonost
• agens (latinski) – uzrok
• agrar (latinski) – poljoprivreda
• ajvar (turski) – vrsta salate od pečenih paprika i plavog patlidžana; usoljena ikra
• akar (turski) – kuća i okućnica
• akacija (grčki) – bagrem
• akomodacija (latinski) – prilagođavanje
• akrep (turski) – škorpija
• alal (turski) – blagoslov, oproštaj
• alav (turski) – proždrljiv, halapljiv
• alka (turski) – karika; metalni obruč
• alkohol (arapski) – žestoko piće; opojno piće
• ambidekster (latinski) – osoba koja se podjednako dobro služi desnom i levom rukom
• amortizer (francuski) – uređaj za ublažavanje potresa u motornom vozilu ili na letelici
• anker (nemački) – sidro, kotva
• antipatičan (grčki) – odbojan, neprivlačan
• apatičan (grčki) – ravnodušan, bezvoljan
• arpadžik (turski) – sitan crni luk za sađenje
• aščija (turski) – kuvar, gostioničar
• at (turski) – konj
• aukcija (latinski) – prodaja robe javnim nadmetanjem, licitacija
• avans (francuski) – predujam, akontacija
• avaz (turski) – novost, vest
• avet (turski) – sablast, utvara
• babo (turski) – otac
• bagatela (italijanski) – beznačajna stvar, sitnica; sasvim niska cena, jeftinoća
• bakšiš (turski) – napojnica; poklon
• balčak (turski) – drška sablje ili mača
• barjak (turski) – zastava
• baška (turski) – posebno, odvojeno
• bedevija (turski) – kobila dobre pasmine; veliki tovarni konj
• belaj (turski) – nevolja
• bilans (francuski) – završni račun
• bokal (italijanski) – oveći, obično obao stoni sud sa drškom, za vodu, vino ili neko drugo piće
• boza (turski) – osvežavajući napitak kiselkastog ukusa od kukuruznog brašna, vode i šećera
• bukagije (turski) – gvozdeni okov za zatvorenike; lanci
• buljuk (turski) – mnoštvo; četa vojnika
• busija (turski) – zaseda; zaklon
• caka (nemački) – dosetka, smicalica, fora; začkoljica
• centar (grčki) – središte, sredina
• cilindar (grčki) – valjak
• citadela (italijanski) – tvrđava
• čabar (persijski) – drvena posuda za tečnost i mlečne proizvode
• čair (turski) – pašnjak, livada, poljana
• čakija (turski) – džepni nožić
• čakšire (turski) – muške pantalone od domaće vune
• ćar (turski) – zarada, dobit; korist
• ćerpič (turski) – nepečena cigla
• ćitap (turski) – turska verska knjiga
• ćurak (turski) – kratak zimski kaput postavljen krznom
• decidiran (nemački) – jasan, odlučan, određen, nedvosmislen
• deplasman (francuski) – premeštanje; potiskivanje; zapremina vode koju istisne brod
• deputat (latinski) – izabrani predstavnik
• dereglija (mađarski) – skela
• desert (francuski) – poslednji deo obroka, poslastica
• digresija (latinski) – udaljavanje od teme razgovora
• dijametar (grčki) – prečnik
• dilber (turski) – dragan, miljenik, lepotan; zavodnik
• direk (turski) – drveni stub
• dorat (turski) – konj crvenosmeđe dlake
• drenaža (francuski) – odvođenje suvišne vode
• dresura (nemački) – obučavanje, uvežbavanje životinja
• dućan (turski) – prodavnica, radnja
• duduk (turski) – nastavak za izlivanje vode na metalnoj kanti; vrsta frule; nestručnjak
• duplikat (latinski) – drugi primerak nečega; kopija
• dušmanin (turski) – ljuti neprijatelj, protivnik
• duvar (turski) – zid
• džabe (turski) – besplatno
• džak (turski) – vreća
• džezva (turski) – mala metalna posuda sa drškom u kojoj se kuva crna kafa
• đakonija (turski) – odabrano jelo, poslastica
• đeram (turski) – naprava za vađenje vode iz bunara; bunar
• đerdan (turski) – ženska ogrlica
• đevđir (turski) – metalna posuda za ceđenje, cediljka
• đul (turski) – ruža
• đuture (turski) – sve zajedno, sve ukupno, bez pojedinačnog merenja ili brojanja
• đuvegija (turski) – momak za ženidbu
• efemeran (grčki) – kratkotrajan, privremen, prolazan
• emigrant (latinski) – iseljenik
• eminentan (latinski) – izvrstan, odličan, ugledan, istaknut
• entitet (latinski) – biće; suština
• epitel (grčki) – površinski sloj kože
• eremit (grčki) – usamljenik, pustinjak
• esnaf (turski) – udruženje zanatlija iste struke
• etat (francuski) – deo šume za seču
• etnos (grčki) – narod
• eventualno (latinski) – moguće, uslovno, možda
• evidentno (latinski) – očigledno, jasno
• farma (engleski) – poljoprivredno dobro, poljoprivredno imanje
• fascinacija (latinski) – opčinjavanje
• flagrantno (latinski) – jasno, uočljivo
• frikcija (latinski) – trenje
• frtalj (nemački) – četvrtina, četvrt
• fundament (latinski) – temelj, osnova
• furuna (turski) – peć
• futrola (nemački) – korice; kutija
• gabarit (francuski) – model; kalup
• gradina (turski) – bašta; vrt
• haber (turski) – glas, glasina, vest; poruka, izveštaj
• hajduk (turski) – odmetnik, pobunjenik
• hajvan (turski) – stoka; životinja
• harambaša (turski) – nasilnik; vođa hajduka
• ibrik (turski) – keramička ili bakarna posuda za vodu ili kafu
• ič (turski) – ništa, baš ništa
• imigracija (latinski) – useljavanje
• indiferentan (latinski) – ravnodušan
• inkarnacija (latinski) – otelotvorenje, utelovljenje
• insan (arapski) – čovek, ljudski stvor
• insert (latinski) – umetak
• integritet (latinski) – celovitost; nepovredivost
• intencija (latinski) – namera, naum, cilj, težnja, želja
• intenzitet (latinski) – jačina, snaga
• irelevantan (latinski) – nevažan, beznačajan, sporedan
• iteracija (latinski) – ponavljanje
• jendek (turski) – jarak, kanal, rov
• jok (turski) – ne, nije, nikako
• kabast (turski) – glomazan
• kaciga (latinski) – metalna kapa, šlem
• kadifa (turski) – kvalitetna tkanina; somot
• kalo (italijanski) – gubitak, manjak u masi neke robe usled stajanja, sušenja, prerade; rastur
• kantar (turski) – jednostavna vaga u obliku metalne šipke po kojoj se pomera teg
• kanton (francuski) – oblast; okrug
• kauzalan (latinski) – uzročan
• kavga (turski) – svađa, prepirka; tuča, bitka
• kijamet (turski) – nevreme, oluja
• kirija (turski) – zakup, najam
• kismet (turski) – sudbina
• komšija (turski) – sused
• konfuzija (latinski) – pometnja, zbrka; smetenost, zbunjenost
• konkavan (latinski) – izdubljen, udubljen, ugnut
• kontradiktoran (latinski) – protivrečan
• konveksan (latinski) – ispupčen, izbočen
• korpulentan (latinski) – krupan, jak; debeo
• krčag (latinski) – zemljana posuda za vodu ili vino
• kredenac (italijanski) – kuhinjski ormar
• kredo (latinski) – simbol vere
• kuluk (turski) – prinudni rad
• kumir (ruski) – idol; predmet obožavanja
• kuplung (nemački) – kvačilo, spojka
• kurcšlus (nemački) – kratak spoj u strujnom kolu, koji izaziva prekid struje
• kurir (francuski) – glasnik
• kvota (latinski) – srazmeran deo
• lament (latinski) – jadikovanje
• lokum (turski) – ratluk
• magaza (turski) – prostorija za čuvanje robe
• majdan (turski) – rudnik; kamenolom
• manir (francuski) – način ponašanja
• marioneta (francuski) – mala lutka koja se pokreće pomoću konca
• marva (mađarski) – stoka
• Mediteran (latinski) – Sredozemlje
• melioracija (latinski) – poboljšanje zemljišta
• meze (turski) – zakuska, jelo koje se uzima mimo redovnih obroka
• musaka (turski) – jelo od krompira i mesa
• mušema (turski) – plastificirano platno
• muštuluk (turski) – radosna vest; nagrada onome ko je doneo lepu, radosnu vest
• nonšalantno (francuski) – nemarno, ležerno
• notoran (latinski) – očigledan
• nukleus (latinski) – jezgro
• opsesija (latinski) – obuzetost nečim
• oralan (latinski) – usni
• orbita (latinski) – putanja kojom se kreću nebeska tela
• oronim (grčki) – naziv brda ili planine
• panađur (grčki) – vašar, sajam
• pantokrator (grčki) – svevladalac
• paraf (francuski) – skraćeni potpis
• parafraza (grčki) – opisivanje neke misli drugim rečima
• pardon (francuski) – izvinite
• patlidžan (turski) – paradajz
• pekmez (turski) – džem
• pendžer (turski) – prozor
• pidžama (persijski) – odeća za spavanje
• principijelnost (latinski) – doslednost
• plafon (francuski) – tavanica
• predispozicija (latinski) – prirodna sklonost
• procesija (latinski) – svečana verska povorka
• pumpa (nemački) – šmrk, crpka
• rabadžija (turski) – čovek koji prevozi robu zaprežnim kolima
• rabat (francuski) – popust na utvrđenu cenu
• radijus (grčki) – poluprečnik
• radikand (latinski) – veličina pod korenom
• raf (turski) – polica, stalak
• relativan (latinski) – uslovljen
• relikt (latinski) – ostatak drevne prošlosti
• rimejk (engleski) – nova verzija filma
• rival (nemački) – suparnik, protivnik
• samar (grčki) – drvena naprava za nošenje tereta koja se postavlja na leđa konja ili magarca
• sevap (turski) – dobro delo
• sinija (turski) – nizak okrugao sto, trpeza, sofra
• sokak (turski) – manja ulica
• spontano (latinski) – prirodno, neusiljeno, samo od sebe, neizveštačeno
• sporadično (latinski) – povremeno, ponegde, neredovno
• striktan (latinski) – strog, jasno određen, tačan, izričit
• šansona (francuski) – pesma
• šarlatan (francuski) – varalica, nadristručnjak, hvalisavac
• šićar (turski) – laka zarada, plen; dobit, korist
• šira (turski) – neprevrelo vino, slatki sok zrelog grožđa koji još nije počeo da fermentira
• škart (italijanski) – neupotrebljiva roba
• šlank (nemački) – vitak, tanak
• šminka (nemački) – kozmetičko sredstvo za ulepšavanje lica
• šmokljan (nemački) – glupan, nespretnjaković, smetenjak
• špajz (nemački) – ostava za hranu
• šrafciger (nemački) – odvijač, odvrtač
• tamaniti (turski) – potpuno uništavati, zatirati, istrebljivati
• taraba (turski) – ograda, plot
• taze (turski) – sveže
• teatar (grčki) – pozorište
• tefter (turski) – beležnica, spisak; računska, trgovačka knjiga
• tendencija (latinski) – težnja, nastojanje
• tepsija (turski) – plitka, ovalna posuda za pečenje
• terakota (italijanski) – pečena čista glina
• tirada (francuski) – dug i dosadan govor
• tišler (nemački) – stolar
• traverza (francuski) – poprečna greda
• trik (engleski) – obmana, varka
• tuč (turski) – bronza
• vajda (turski) – korist, dobit
• vakat (turski) – vreme
• valija (turski) – carski namesnik
• varoš (mađarski) – manji grad
• verzal (latinski) – veliko početno slovo
• vezir (turski) – upravnik pokrajine u turskom carstvu
• vijadukt (latinski) – most iznad provalije, puta ili doline
• vilajet (turski) – pokrajina; provincija
• vinjeta (francuski) – ukrasna šara u knjizi
• voal (francuski) – tanka prozirna tkanina
• vodvilj (francuski) – šaljivi scenski komad
• zemička (češki) – okrugli hlepčić od belog brašna, pogačica
• žrvanj (turski) – mlin za mlevenje žitarica sastavljen od dva kamena

 

Povratak na vrh stranice