ta bol ili taj bol


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Imenica bol može biti i ženskog i muškog roda. Postoji, međutim, određena razlika u značenju, tako da je nekad običniji ženski rod, a nekad muški.
Ako se imenica bol upotrebljava u ženskom rodu (genitiv boli, dativ boli, množina boli), tada znači „osećanje patnje kao posledice neispunjenja želja ili gubitka dragih osoba ili vrednih stvari; tuga, žalost”: duševne boli, svisnuti od boli itd.
Ako je imenica bol muškog roda (genitiv bola, dativ bolu, množina bolovi), tada znači „neprijatan osećaj telesne, fizičke patnje zbog povrede ili bolesti, poremećaja u organizmu”: zamalo se onesvestio od bolova, žali se na bolove u leđima i sl.