takoreći ili tako reći

 

Piše se i jedno i drugo.

Rečca i prilog takoreći, koji znači moglo bi se reći, otprilike, slobodnije rečeno, piše se spojeno: bio je miran, takoreći nije se čuo.

Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: da li je pravilno tako reći.