takoreći ili tako reći

 

Piše se i jedno i drugo.

Prilog i rečca takoreći, koja znači moglo bi se reći; gotovo, skoro, bezmalo da je tako, piše se spojeno: pojeli su takoreći sve.

Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: da li je pravilno tako reći.