tiši ili tihiji

 

Piše se tiši.

Komparativ prideva tih je tiši, a superlativ najtiši.