tiši ili tihiji


Piše se tiši.

Od prideva tih komparativ je tiši. Gradi se tako što se na osnovu prideva dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.