triput ili tri puta

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Pomoćna reč put piše se spojeno sa brojevima jedan, dva i tri: jedanput, dvaput, triput.

Oblik puta uvek se piše odvojeno: tri puta, šest puta, dvadeset sedam puta, pedeset puta, devetsto četrdeset devet puta itd.