tešnji ili tesniji

 

Piše se tešnji.

Komparativ prideva tesan je tešnji, a superlativ najtešnji.