tešnji ili tesniji


Piše se tešnji.

Od prideva tesan komparativ je tešnji. Gradi se tako što se na gramatičku osnovu tesn- dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika (potom i jednačenje po mestu tvorbe).