Tesla ili tesla


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Velikim početnim slovom, Tesla, piše se kao prezime pronalazača Nikole Tesle.
Malim početnim slovom, tesla, piše se kao jedinica mere za gustinu magnetnog fluksa.
Ako je vlastito ime dobilo opšte značenje, piše se malim početnim slovom: Henri Ford i ford (marka automobila; naziv fabrike, međutim, piše se velikim početnim slovom – Ford), Vilijam Kelvin i kelvin (jedinica mere za termodinamičku temperaturu), Isak Njutn i njutn (jedinica mere za silu), Ajzak Singer i singer (mašina za šivenje), Džejms Vat i vat (jedinica mere za snagu).