tri-četiri ili tri četiri


Piše se tri-četiri.

Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju približnost pišu se sa crticom: dva-tri, sedmoro-osmoro, dvojica-trojica, pet-šest stotina, dan-dva, nedelju-dve, godinu-dve, korak-dva, litar-dva, kilometar-dva itd.