tanji ili tankiji

 

Piše se tanji.

Komparativ prideva tanak je tanji, a superlativ najtanji.